Vyhledat akci
Místo

Druh

Pravidla soutěže

Soutěž Vyhraj s Kam-na.cz iPad 3 proběhne v období od 19. 3. 2012 do 5. 6. 2012, včetně.


Provozovatelem soutěže je společnost just4web.cz s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod (www.just4web.cz), IČ: 27547876, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25441.


Soutěže se může zúčastnit kdokoliv s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky.


Z účasti na soutěži jsou vyloučeny právnické osoby a zaměstnanci organizátora soutěže, osoby v obchodně-právním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a spolupracující osoby jakýmkoliv způsobem spojené se soutěží a dále jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane některá z výše uvedených osob, výhra je neplatná.


Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této soutěže, či soutěž odložit, přerušit, zastavit nebo bez náhrady zrušit. Organizátor soutěže se zavazuje o změnách, přerušení, zastavení či zrušení soutěže přiměřeně informovat všechny účastníky soutěže.


Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto soutěží, ve sporech nebo v pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel soutěže, a to s konečnou platností bez možnosti odvolání.


Tato pravidla jsou v plném znění uložena v sídle společnost just4web.cz s.r.o., se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod (www.just4web.cz), IČ: 27547876, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25441 jako organizátora soutěže a dále jsou zveřejněna na webové stránce Kam-na.cz.

 

Přihlášení do soutěže

Přihláška do soutěže je řádně a úplně vyplněný formulář, který je uveden v době trvání soutěže na webové adrese http://kam-na.cz. Přihlášky do soutěže, jenž neobsahují řádně a úplně vyplněný formulář nebo nesplňují podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyloučeny!

 

Každý účastník soutěže svým zapojením do soutěže souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů organizátorem soutěže až do výslovného odvolání souhlasu účastníkem soutěže. Účastník soutěže svým zapojením do soutěže rovněž souhlasí se zveřejněním svého jména, které uvedl při vložení akce, a taktéž se zveřejněním fotografií uveřejněních na Kam-na.cz pro marketingová sdělení a materiály, a to samostatně nebo ve spojení s produkty pořadatele soutěže. E-mailová adresa bude pořadateli sloužit jako kontaktní adresa v případě výhry. Účastník soutěže svým zapojením do soutěže dále potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, a že má právo k jejich přístupu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Soutěžní akce 

Každý soutěžící si spravuje svojí soutěžní akci samostatně a to nahráváním fotografií a přidáváním textů. Provozovatel soutěže za informace a obsah uveřejněný jednotlivými soutěžícími neodpovídá, zároveň si však vyhrazuje právo smazat obsah, který je vulgární, urážlivý či v rozporu s platnými zákony. Dále vložená akce nesmí mít formát nabídky (službu jako takovou nabízet), ale musí být psána formou prezentace!
 

Vložení nové akce:

 • Pro zapojení do soutěže zaškrtněte „ZÚČASTNIT SE SOUTĚŽE“.
 • Je nutné vyplnit veškeré údaje označené hvězdičkou, zbylé údaje vyplňte pouze tehdy, pokud je znáte.
 • Název a popis by se měly vztahovat k příležitosti nebo místu, kde byla fotografie pořízena
 • Místo focení označuje místo pořízení fotografie. Obec vyberte z nabídky, která se Vám rozbalí. Pokud je vámi požadované místo nevyhledá, zadejte nejbližší obec v okolí.
 • Formát fotografie musí být ve formátu *.jpg, *.png, *.gif
 • Pokud zaškrtnete, že se jedná o stálou akci, která není časově omezená, již nemusíte vyplňovat údaje o začátku a konci akce.
 • Jestli se bude název akce shodovat se jménem pořadatele nebo jméno pořadatele neznáte, také tyto údaje nevyplňujte.

Důležité!: Soutěžící nemá možnost po vložení akci jakýmkoli způsobem upravovat. Proto je důležité řádně a s rozvahou vyplnit formulář akce!

 

Hodnocení akcí v soutěži

1) Soutěžní úkoly

 • V průběhu soutěže budou zveřejněny úkoly. Pokud redakce vyhodnotí, že je úkol splněn správně, přičte body za úkol danému soutěžícímu. Úkoly budou omezeny časově. Pro nově příchozí soutěžící je možnost doplnit si předešlé úkoly.

2) Body redakce

    Redakce se zaměřuje na:

 • kvalitu soutěžní akce (popisek, informace, fotografie),
 • kreativitu soutěžní akce,
 • komentáře od návštěvníků soutěžní akce.
   

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo odebrat soutěžícímu určitý počet bodů v případě porušení pravidel soutěže nebo hlasování jako možnost získávání bodů zcela pozastavit.


Provozovatel v průběhu trvání soutěže vyhlásí prostřednictvím webové stránky Kam-na.cz (http://kam-na.cz/soutez-poradi/) aktuální přehled již získaných hlasů z veřejného hlasování bude uveřejněn ve vložené akci.

 

Získávat hlasy a body do soutěže lze pouze v souladu s těmito pravidly a v souladu s dobrými mravy. Není povoleno využívání žádných technických ani jiných řešení umožňujících automatické nebo poloautomatické opakované hlasování na stránkách Kam-na.cz. Získávat hlasy do soutěže prostřednictvím sociálních sítí, sdílením odkazu na soutěžní profil soutěžícího a tomu podobné aktivity jsou povoleny v neomezené míře.

 

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo odebrat soutěžícímu určitý počet bodů v případě porušení pravidel soutěže.

Pořadatel neručí za funkčnost elektronických prostředků užívaných soutěžícími, včetně sítě internet.

 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook, Inc.. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či příspěvky vykazují známky nekalého či podvodného jednání.

 

Vyhlášení soutěž, výhry a jejich předání

 Dne 5. 6. 2012 proběhne na webových stránkách Kam-na.cz vyhlášení vítěze. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů (součet Facebook bodů, hvězdiček a redakce, viz hodnocení) získává první cenu – nový iPad 3 od Applu (sponzor just4web.cz s.r.o.).
Vítěz druhého místa získává vyhlídkový let balónem pro dva (sponzor redakce kam-na.cz). Vítěz třetího místa získává večeři pro dvě osoby ve středověké krčmě v Dětenicích u Prahy (sponzor této ceny je Středověká krčma Dětenice).


Úplný seznam výherců jednotlivých výher bude k dispozici v sídle provozovatele a na webových stránkách Kam-na.cz nejpozději do 6. 6. 2012.


Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže e-mailem na adresu uvedenou při vložení akce a bude domluven způsob a termín předání výher.


Ceny budou zaslány poštou nebo jinou zásilkovou společností ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyhlášení vítězů, nejpozději dne 1. 7. 2012. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za pozdní dodání, poškození zásilky nebo nedodání výhry způsobené osobou pověřenou doručením výhry.


Vymáhání ceny nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Výhry v soutěži není možné, ani částečně, plnit v hotovosti.


Reklamaci výrobku, jenž je předmětem výhry, může účastník soutěže uplatnit u organizátora soutěže.

 

 

Přidejte si nás na Facebooku a sdílejte akce!

Nadcházející akce

Počítáme s vodou 2018
Od: 23. 10. 2018 Do: 23. 10. 2018
Měsíc věží a rozhleden ČR 2018 na Novoměstské radnici aneb stoupá celá rodina
Od: 28. 9. 2018 Do: 28. 10. 2018
TAJEMSTVÍ ZVÍŘETICKÉHO TREZORU HRABĚNKY ELEONORY
Od: 1. 5. 2018 Do: 31. 10. 2018
Studentský design 2018
Od: 12. 10. 2018 Do: 4. 11. 2018
Zlínský zámek vystavuje plastiky Zdeňka Tománka
Od: 7. 9. 2018 Do: 4. 11. 2018
Liza Basta - Papoušci a ti ostatní
Od: 4. 10. 2018 Do: 4. 11. 2018
Výstava Člověk / město - 1918 / 2018 na zlínském zámku
Od: 12. 10. 2018 Do: 18. 11. 2018
Novofest 2018
Od: 28. 8. 2018 Do: 4. 12. 2018
Stylové večery 2018
Od: 25. 1. 2018 Do: 6. 12. 2018
Vyhlídková plavba Prahou a okolím
Od: 31. 12. 2014 Do: 25. 1. 2019
The Chamber - Poklad a tajemství Karla IV.
Od: 17. 6. 2016 Do: 31. 3. 2019
Na kole pro EuroVelo 4
Od: 7. 6. 2018 Do: 1. 7. 2019
Lov sumců Vltava
Od: 30. 12. 2014 Do: 1. 12. 2019
Lov sumců Vltava
Od: 30. 12. 2014 Do: 1. 12. 2019
Neviditelná výstava v Praze nadále pokračuje
Od: 15. 9. 2017 Do: 31. 12. 2019
Strašidelné bludiště Jihlava
Od: 20. 11. 2015 Do: 30. 11. 2020
Vánoční čas s pohádkovými, strašidelnými postavami
Od: 14. 12. 2014 Do: 31. 12. 2020
Strašidelné bludiště Jihlava
Od: 1. 2. 2015 Do: 31. 12. 2020
Strašidelné bludiště
Od: 22. 8. 2014 Do: 31. 12. 2020
Jihlavská šatlava
Od: 23. 1. 2016 Do: 31. 12. 2020
Sculpture Line / Olbram Zoubek, Veronika Psotková
Od: 1. 6. 2017 Do: 30. 9. 2021
Na prodloužený víkend s dětmi do Libereckého kraje
Od: 4. 11. 2017 Do: 1. 11. 2030

Nejlépe hodnocené akce

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA ATAKUJÍCÍ OBRAZY
VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA ATAKUJÍCÍ OBRAZY
VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA ATAKUJÍCÍ OBRAZY
1. října slaví OMV Den kávy: při tankování bude káva zdarma
1. října slaví OMV Den kávy: při tankování bude káva zdarma
1. října slaví OMV Den kávy: při tankování bude káva zdarma

Spřáteléné weby


Trička s potiskem
Vyrobte si vlastní tričko


Online hry
1000+ online her